Обади ни се
0886-85-41-44
0895-77-39-97
0897-58-58-02

ОРУДИЦА | ХВТПД

Хидравлични валяци 4.5 и 6.0

Хидравлични валяци 4.5 и 6.0

Хидравлични валяци 4.5 и 6.0

Хидравлични валяци грайферни:
Грайферен – 4.5 ХВТПГ/4.5
Грайферен – 6.0 ХВТПГ/6.0
Хидравлични валяци дискови:
Дисков – 4.5 ХВТПД/4.5
Дисков – 6.0 ХВТПД/6.0

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХВТПГ/Д 4.5 ХВТПГ/Д 6.0
Работна широчина м 4,5 6,0
Дълбочина на уплътняване мм 30 до 40 30 до 40
Работна скорост км/ч до 10 до 10
Габарити работно положение
Дължина мм 2900 3100
Широчина мм 4500 6000
Височина мм 700 700
Габарити транспортно положение
Дължина мм 3800 4600
Широчина мм 2000 2800
Височина мм 1300 1300
Маса кг 2000 2300